1/16/2012

Studying, studying and Oh, studying!

So, the past few days I've basically been studying a lot. Because I'm in the middle of my testweek, and last time, I didn't got any really high grates, I'm desperate to study really hard for these tests.

Ik heb de laatste dagen erg veel zitten leren, want ik zit nu in het midden van mijn toetsweek. Omdat ik bij mijn laatste toetsweek niet erg hoge cijfers heb gehaald, ben ik hopeloos om erg hard te leren voor deze toetsen.

 My glasses are DIY, it's the frame of a 3D-movie glasses, and I've used my nailpolish to tip dots on it.

Mijn bril is zelfgemaakt, uit een 3D-bril die je krijgt bij films. En ik heb nagellak gebruikt om stipjes erop te zetten.

 Painted my toenails..

Teennagels gelakt..


I also cheated a little by writing notes on the palm of my hands...

Ik heb wel een beetje vals gespeeld.. (lees: handpalm)

But I thought, if I give you some tips how you can make studying more fun, maybe it would be useful (:
1. Have a 'danceparty for one' after every hour you've studied. Turn the music on, volume 100 (warn your parents and neighbors) and go! When you've let everything go, you'll be concentrated again (unless you are like me, can't stop dancing anymore).
2. Reward yourself with chocolate right after you've learned. If your concentration is then lost during learning, thinking about those delicious brown (or white (:) chocolate bars (:
3. This is what I do: For each good grade, I may use 10 euros to shop. I have a total of 11 subjects, so if I do everything good, can I use 110 euros to shop (: (what is equivalent to about £ 100 or $ 155).
4. Do you have a mannequin or a (sweet) brother / sister? Try to explain all the things you have to study, so you will understand it better yourself.
5. Learn with a friend. Not the friend who you can only have fun with, but the friend who always points out what you should do at that moment.
 
Maar ik dacht, misschien kunnen jullie wat tips om leren leuker te maken wel gebruiken ;)
1. Hou na elk uur leren een 'danceparty for one', zet de muziek zo hard als het kan (wel even je buren en je ouders waarschuwen) en ga los. Zo ben je daarna weer geconcentreerd (tenzij je dan net als ik niet meer kunt stoppen met dansen).
2. Beloon jezelf met chocola nadat je goed hebt geleerd. Wanneer je concentratie dan wegvalt tijdens het leren, denk je aan die heerlijke bruine (of witte (:) reep chocola (:
3. Dit is wat ik doe: Bij elk goed cijfer, mag ik 10 euro gebruiken om te winkelen. Ik heb in totaal 11 vakken, dus als ik alles goed doe, mag ik 110 euro gebruiken op te winkelen (: (Wat gelijk staat aan zo'n 100 pond of 155 dollar).
4. Heb je een paspop of een lief broertje/zusje? Probeer alle stof uit te leggen, zo zul je het daarna zelf ook beter begrijpen.
5. Leer samen met een vriendin. Niet de vriendin waar je alleen maar lol mee kunt hebben, maar de vriendin die je altijd wijst op wat je zou moeten doen.
Xoxo

1 comment:

  1. Erg handige tips ! Dankkjewel (:
    En leuke foto's .

    xx Leyla van BeautyAreFun.Blogspot.com

    ReplyDelete

I really appreciate your comments! ♥
You guys make my day, every day.
Much love,
Linda Ruan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...