1/30/2012

Modeling Friends

Moustache time

(Necklace - Clair's, Shirt - New Yorker, Leather Jacket - One by One, Black pants - H&M)

I just wanted to post about this necklace because I love it so much (MUSTACHE POWERS) (:

Ik wou gewoon een post doen over deze ketting omdat ik zo van hem houd (SNORREN KRACHT) (: 

1/26/2012

Beautyfaves

These are just some beauty faves from me and my mom. (:


 From left to right:
1. Chance by Chanel
2. Poison Eau De Toilette by Christian Dior
3. Beyond P a r a d í s e by Estée Lauder
4. Eternity Moment by Calvin Klein
5. Trésor by Lancôme Paris
6. N°5 by Chanel

1/23/2012

Borrowed from the boys

If you saw my previous post I told you I show you how I turned my dad's super oversized coat in to a wearable piece.

Als je mijn vorige post zag, heb je gelezen dat ik zei dat ik jullie zou laten zien hoe ik mijn vaders super grote jas veranderde in een draagbaar kledingstuk.

Step one:Put an oversized coat on, I borrowed this piece from my dad. (Coat - Leonardo)

Doe een oversized jas aan, deze heb geleend van mijn vader. (Jas - Leonardo)

1/22/2012

Fashion Photography

Good morning cuties!

Well, I think it is morning.. Here in Holland it's 2.21 PM, so I guess it is actually already afternoon. But I'm still sitting in my bed (:
I would love to post an outfit, but usually I just wear a pair of jogging pants and a hoodie on sundays, so it's not very interesting. And besides, my hair and face looks so weird on Sundays, so ehm yeah, just forget it :)
Instead I'm going to post some fashion photo's :) 
And all the rights belong too the photographers, not me.

Goedemorgen lieverds!

Tenminste, ik denk dat het ochtend is... Hier in Nederlands is het 14.41, dus ik denk dat het eigenlijk al middag... Maar ik zit nog steeds in mijn bed (:
Ik zou heel graag een outfit posten, maar ik draag meestal gewoon een joggingsbroek en een hoodie op zondagen, dus dat is niet heel erg interessant. En mijn haar en gezicht zijn heel erg raar op zondagen, dus ehm.. vergeet het maar :)
In plaats daarvan ga ik wat fashion foto's posten :)
En alle rechten zijn bij de fotografen, niet bij mij.


1/18/2012

Webcam photo's

 Heey, there's no actual reason for this post, but I was bored, so I decided to post some old photo's from me, in my old house. They are really low quality, because they're made with my webcam.

Heey, er is eigenlijk geen reden voor een post, maar ik verveelde me, dus besloot ik om wat oude foto's van mij te plaatsen, gemaakt in het oude huis. De kwaliteit is echt slecht, want ze zijn gemaakt met mijn webcam.


Haha, I was trying to make modelfaces, but I think I failed..

Haha, ik was aan het proberen om modelgezichten te maken, maar volgens mij zijn ze mislukt..

Green fingers So I'm in the middle of my testweek, and between the studying, I like to go outside and just look around, shoot some photos en just enjoy nature.

Ik zit nu dus midden in mijn toetsweek, en tussen het leren door, ga ik graag naar buiten om gewoon om me heen te kijken, foto's te maken en te genieten.

1/16/2012

Little business girl

Styling/Model: Me
Photography: Isabella


(Jacket - Vero Moda, Blouse - Mango, Pants - Zara, Tie - H&M, Shoes - Hotitem, Ring - Local shop in Porto, Glasses - DIY, Bag - Dell Business)

Studying, studying and Oh, studying!

So, the past few days I've basically been studying a lot. Because I'm in the middle of my testweek, and last time, I didn't got any really high grates, I'm desperate to study really hard for these tests.

Ik heb de laatste dagen erg veel zitten leren, want ik zit nu in het midden van mijn toetsweek. Omdat ik bij mijn laatste toetsweek niet erg hoge cijfers heb gehaald, ben ik hopeloos om erg hard te leren voor deze toetsen.

 My glasses are DIY, it's the frame of a 3D-movie glasses, and I've used my nailpolish to tip dots on it.

Mijn bril is zelfgemaakt, uit een 3D-bril die je krijgt bij films. En ik heb nagellak gebruikt om stipjes erop te zetten.

1/15/2012

French vibe + outfits


I'm in a French vibe. Sort of. If you call 'eating a lot of French chocolate' being in a French vibe. I actually read 'Merci'  chocolate is made in Germany! But I'll just ignore that. I've basically been living on these little chocolate sticks the past few days. I think I'm addicted.. But I'm addicted to chocolate anyways. I think chocolate just has a unknown strength of invisible power, which attracts you to eat it, again and again. But ehmm.. did you know that chocolate is actually very good for your mood en your heart? YEAH, TAKE THAT, GERMANY! (:

Ik voel me erg Frans. Soort van. Als je 'heel veel Franse chocola eten' onder Frans voelen rekent. Ik heb eigenlijk gelezen dat 'Merci' chocola in Duitsland wordt gemaakt! Maar ik negeer dat gewoon. Ik heb eigenlijk de laatste dagen op deze chocoladereepjes geleefd. Ik denk dat ik verslaafd raak.. Volgens mij heeft chocola een enorm sterke onzichtbare aantrekkingskracht, die je telkens opnieuw en opnieuw het laat eten. Maar wist je dat chocola eigenlijk heel goed voor je stemming en je hart is? JA, PAK AAN DUITSLAND! (:

What Coco wears

Hey guys!
I made some photo's to show you what my mannequin Coco wears. I called her Coco because..
1. Coco Chanel ofcourse, she's my biggest inspiration. Her simplicity, elegance and her attitude to always do her own thing.
2. I think Coco is a very cute name.
3. I really like coconuts.

I dress her up everyday (except when I'm lazy), she makes all my clothes look so beautiful!

Hey mensjes!
Ik heb wat foto's gemaakt om te laten zien wat mijn paspop Coco draagt. I noem haar Coco omdat:
1. Natuurlijk Coco Chanel, ze inspireert me zoveel. Haar eenvoud, elegantie en haar houding om altijd haar eigen ding te doen.
2. I vind Coco een super schattige naam.
3. Ik hou van kokosnoten.

Ik kleed haar elke dag aan (behalve wanneer ik lui ben), want bij haar staan mijn kleren zooooo mooi!


1/05/2012

My new camera

Yeey! I got a camera by Christmas, a Fujifilm Finepix S2100 HD! [Or something like that (:] I already made some stupid photo's, just to tinker around what I can do with my camera.

Jeey! Ik heb een camera gekregen met Kerst, een Fujifilm Finepix S2100 HD! [Of zoiets (:] Ik heb al een paar stomme foto's gemaakt, gewoon om uit te proberen wat ik met mijn camera kan doen.

 We celebrated Christmas..
We vierden Kerst..

 And New Year..
En het nieuwe jaar..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...